Sociální služby města Velké Meziříčí

Úvod

Sociální služby města Velké Meziříčí

MOTTO: „Co je pro někoho samozřejmé,v tom jiný potřebuje pomoci…“

Pokud pro vás, vaše rodiče či blízké není snadné zajistit si péči o vlastní osobu či domácnost, můžete využít našich služeb…

Poslání Sociálních služeb města Velké Meziříčí

Poskytování terénní a ambulantní sociální služby lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemohou si z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či sociální situace zajistit péči o vlastní osobu nebo domácnost.

Byl vydán Adresář poskytovatelů sociálních služeb na území města Velké Meziříčí

Ke stažení zde

II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018-2020

Komunitní plán ke stažení
Komunitní plánování na webu Města Velké Meziříčí