Sociální služby města Velké Meziříčí

O nás

Sociální služby města Velké Meziříčí
Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 68726732

Ředitelka: Mgr. Jana Jurková

Poskytované služby:
Pečovatelská služba - 4124928
Pobytová odlehčovací služba - 7444236
Sociálně aktivizační služba - 5172335

Poskytována formou ambulantní a terenní

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

 • Věková kategorie klientů:
 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dopělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 • Kapacita poskytované formy:
 • ambulantní - 122 klientů
 • terénní - 122 klientů

 • Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), vydávám jako statutární zástupce organizace informaci o tom, že organizace má uzavřenou smlouvu s osobou, která se zabývá oblastí ochrany osobních údajů v rámci výše uvedeného nařízení. Bližší informace poskytuje ředitelka organizace.